Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://rubbersc.pl.

Polityka prywatności formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony internetowej przez administratora danych osobowych – firmę:

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Rubber SC Piotr Zalizowski, Sławomir Łokotko

z siedzibą Bystrzyca Dolna 54, 58-100 Świdnica, Dolny Śląsk.

Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Rubber SC, zgodnie z wymogami „RODO”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej to:

  • imię i nazwisko,
  • e-mail,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty handlowej firmy Rubber SC. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail rubbersc@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 74 851 61 55.

W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba, że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Ciasteczka

Serwis nie gromadzi żadnych informacji zawartych w plikach cookies.